Kalite Standartlarımız

Hasta ve yakınlarına saygı,
Mükemmellik,
Kalıcı güven,
Hasta ve çalışan memnuniyeti,
Önce insan,
Dürüstlük,
Yasalara, topluma ve çevreye saygı,
Farkında olmak ve farkındalık oluşturmak,
Toplumsal Projelere ve sosyal politikalara duyarlılık,

Her koşulda tıbbi deontoloji,
Her koşulda etik ilkelere uygun hareket etme,
Bilimsellik,
Teknolojiyi yakından izlemek,
İletişim açısından ulaşılabilir olmak,
Hizmet maliyetleri açısından ulaşılabilir olmak,
Kendini yenileme,
Hizmetin sürdürülebilirliğini sağlamak,
Eleştiri ve değerlendirmelere açık olmak,
Kaliteli hizmet üretmek ve değer