Denizli Dental Rezidans Oral and Health Policlinic

info@dentalrezidans.com

0258 211 67 67

İlk Muayene

İlk muayene, ağız içine genel bir bakış ve sıradan röntgen tetkiklerinden ibaret değildir. İlk muayene tanışmaktır, dinlemektir, tüm yönleriyle değerlendirmektir ve anlatmaktır. Dental Rezidanstaki ilk muayeneniz, ağız ve diş sağlığınızla ilgili tüm detayların değerlendirildiği ve size teşhisinizin, tıbbi değerlendirme gerekliliklerinizin…

Sağlık Bülteni

***Söz veriyoruz, spam yok!